Vloženo:
20.09.2016
Datum události:
20.09.2016

Pozvánka obsahuje i plnou moc v případě, že se dané schůze nemůžete účastnit. Vzhledem k tomu, že na schůzi budou projednávané nové stanovy, prosíme o co největší účast. Děkujeme.

Vloženo:
20.09.2016
Datum události:
20.09.2016

Vzhledem ke platnosti Nového občanského zákoníku a Zákona o korporacích je nutné stávající stanovy našeho Bytového družstva upravit tak, aby odpovídaly této zákonné normě. Z tohoto důvodu Vám představenstvo předkládá tento návrh nových stanov.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687